VABILO NA OBČNI ZBOR KLUBA

Na podlagi 18. člena Statuta RK Črnomelj, vabimo vse člane Rokometnega kluba na Občni zbor društva, ki bo v sredo, 26.08.2020 ob 19. uri v klubskih prostorih, na Ulici Otona Župančiča 7, v Črnomlju.

Dnevni red:

 1. Otvoritev in pozdravni nagovor predsednika RK Črnomelj
 2. Izvolitev organov občnega zbora
  – delovnega predsedstva
  – zapisnikarja
  – overiteljev zapisnika
  – verifikacijske oz. volilne komisije
 3. Obravnava in potrditev zapisnika prejšnjega Občnega zbora
 4. Predlog Poslovnika o delu Občnega zbora RK Črnomelj in potrditev
 5. Predlog novega Statuta RK Črnomelj in potrditev
 6. Poročilo predsednika kluba
 7. Finančno poročilo
 8. Poročilo nadzornega odbora
 9. Poročilo disciplinske komisije
 10. Razprava o poročilih
 11. Razrešitev dosedanjega predsednika kluba
 12. Volitve novega predsednika kluba
 13. Poročilo volilne komisije
 14. Plan dela društva za leto 2020
 15. Tekoče zadeve in razno

Po končanem Občnem zboru sledita manjša pogostitev in druženje v prostorih kluba na Župančičevi ulici.

 

.                                                                                                                                                                         Andrej Kavšek, univ.dipl.ing.stroj.
.                                                                                                                                                                         predsednik RK Črnomelj